TERMINARZ

Turnusy kolonijne 2017:

  • 24.06. – 7.07. – Ośrodek Wypoczynkowy „Rafa” w Jarosławcu – 1 240 zł (pełny koszt 1 380 zł)
  • 6.07. – 19.07. – Ośrodek Wypoczynkowy „Rafa” w Jarosławcu – 1 240 zł (pełny koszt 1 380 zł)
  • 8.07. – 21.07. – Ośrodek PAFAWAG w Radkowie – 890 zł (pełny koszt 1 030 zł)
  • 18.07. – 31.07. – Ośrodek Wypoczynkowy „Rafa” w Jarosławcu – 1 240 zł (pełny koszt 1 380 zł)
  • 22.07. – 4.08. – Ośrodek Wczasowy „Hutnik” w Jastrzębiej Górze – 1 060 zł (pełny koszt 1 200 zł)
  • 29.07. – 11.08. – Ośrodek Jana Pawła II w Jastarni – 960 zł (pełny koszt 1 100 zł)
  • 5.08. – 18.08. – Ośrodek „Portus” w Międzywodziu – 1 020 zł (pełny koszt 1 160 zł)

Uczestnicy z Wrocławia korzystają z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wysokości 140 zł, w związku z czym ponoszą niższe opłaty (podane powyżej jako pierwsze). Pozostali uczestnicy opłacają pełny koszt podany w nawiasach.

 

 

Zadanie „Profilaktyka zdrowotna podczas wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Wrocławia” wysokości 275 000 zł dofinansowane dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dotacją wysokości 35 000 zł.
www.wfosigw.wroclaw.pl